top of page

Nový studijní obor Scénické technologie

České vysoké učení technické získalo akreditaci pro nový mezifakultní studijní obor. Program připravily společně Fakulta stavební, elektrotechnická a strojní.
Přihlášky pro akademický rok 2023/2024 je možné podávat od 14. února 2023.
Program vznikl z popudu a ve spolupráci s Národním divadlem

Podrobnosti

CVUT_300.jpg

07.02.2023

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 proběhl pod záštitou poslankyně Ing. Jarmily Levko a za účasti ministra kultury Martina Baxy v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky  seminář „Veřejná kulturní instituce – modernizace správy a financování kulturních institucí“.

VKI_300.jpg

22.01.2023

Rada města Brna potvrdila Martina Glasera ve funkci ředitele Národního divadla Brno i pro další funkční období. Kulturní komise projednala materiál shrnující jeho dosavadní práci a předložila ho RMB s jednoznačným doporučením: ponechat MgA. Martina Glasera ve funkci ředitele.

glaser_300.jpg

18.01.2023

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky pořádá pod záštitou poslankyně Ing. Jarmily Levko ve čtvrtek 19. 1. 2023 od 15:00 do cca 17:00 hodin seminář na téma: „Veřejná kulturní instituce - modernizace správy a financování kulturních institucí“

poslanecka-snemovna_300.jpg

09.01.2023

Rada města Ostravy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitelky/ředitele právnické osoby Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace.

divadlo-loutek_300.jpg

03.01.2023

bottom of page