top of page

Bezpečnostní cvičení v hledišti

Bezpečnostní školení s praktickým nácvikem řešení krizových situací proběhlo v hledišti Klicperova divadla v Hradci Králové. Zástupci členských divadel si zkoušeli asertivní řešení konfliktů a předcházení fyzického napadení personálu.

Tématem byla ochrana tzv. měkkých cílů, reakce na přítomnost ozbrojeného pachatele v divadle a koordinace během krizové situace. Školitelem byli David Rožek a Lumír Němec.

Cviceni_300.jpg

25. 06. 2024

Na valné hromadě v Hradci Králové 23. -24. 6. 2024 došlo, v souladu se stanovami, k volbě vedení Asociace. Předsedou zůstává Stanislav Moša. Ve Výboru v dalším funkčním období zasednou: Jan Burian, Martin Glaser, Daniel Hrbek, David Gerneš, Lukáš Průdek a nově Tomáš Jarkovský. Revizní komise bude tvořena: Evou Mikulkovou, Petrem Dohnalem a Ondrejem Remiášem.

Vedeni_300.jpg

24. 06. 2024

Jaké jsou nejnovější trendy v ticketingu? Reflektují zájmy diváků? Mají smysl ještě klasické pokladny? Témata pracovní skupiny pracovníků PR, marketingu a komunikace divadel napříč republikou v rámci mezinárodního divadelního festivalu REGIONY v Hradci Králové.

Ticketing_300.jpg

23. 06. 2024

Dvoudenní workshop UDRŽITELNOSTI založený na Theatre Green Book proběhne pod vedením Mikko Laamanena z Technology and Sustainability Consumption Research Norway (SIFO) Oslo Metropolitan University 12.- 13.  září 2024 v rámci doprovodného programu Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni.

GB_300.jpg

18. 06. 2024

Výjezdní školení ekonomů

Výjezdní zasedání správních ředitelů a ekonomů divadel z celé republiky organizovala  Asociace profesionálních divadel tradičně v Českém Krumlově.

V neformálních diskuzích jsme si napříč regiony vyměnili aktuální zkušenosti, nasdíleli postupy a doporučení.

 

MgA. Magdaléna Vyškovská vedla seminář k problematice zdaňování zahraničních umělců. Navštívili jsme zkoušku inscenace Rozum

a cit kolegů z Jihočeského divadla na Otáčivém hledišti v Zámecké zahradě. 

Vzdělávací aktivity zaměstnanců divadel probíhají za podpory Fondů EHP a Norska – děkujeme!

Krumlov_300.jpg

30. 05. 2024

Bezpečnostní cvičení v Klicperově divadle

Bezpečnostní školení s praktickým nácvikem řešení krizových situací v hledišti divadla proběhne v rámci valné hromady Asociace v Hradci Králové v Klicperově divadle v úterý 25. 6. 2024.

 

Asertivní řešení konfliktů, předcházení fyzického napadení personálu, ochrana tzv. měkkých cílů, reakce na přítomnost ozbrojeného pachatele, koordinace během krizové situace.

Klicperak_300.jpg

05. 05. 2024

Jan Jirků ředitelem divadla Minor

Od nové divadelní sezony nahradí Zdeňka Pecháčka na pozici ředitele Divadla Minor Jan Jirků. Divadlo Minor je stálá profesionální divadelní scéna, zřízená Magistrátem hlavního města Praha, se zaměřením na děti a mládež. Sídlí v ulici Vodičkova na Novém Městě v Praze 1, v někdejších prostorách kina Skaut.

minor_300.jpg

01. 05. 2024

Workshop pro manažery zahraniční spolupráce

V podkrovní zkušebny Činohry Národního divadla v zadním traktu Anenského areálu zahájila na konci dubna Asociace profesionálních divadel s Institutem umění - Divadelním ústavem a PerformCzech další sérii workshopů pro pracovníky divadel - tentokrát na téma "Management mezinárodní spolupráce v oblasti scénických umění". Za podporu děkujeme Národnímu plánu obnovy Ministerstva kultury České republiky. 

Manazeri_300.jpg

30. 04. 2024

Workshop (nejen) pro ekonomy o zdaňování zahraničních umělců 

Ve středu 24. dubna proběhlo již pravidelné školení pro ekonomy a produkční, tentokrát na téma zdaňování zahraniční umělců v ČR, které vedla paní Mgr. Magdalena Výškovská. Hlavními tématy workshopu bylo kdo je a není veřejně vystupující umělec, jaký je rozdíl mezi daňovými rezidenty a nerezidenty, jak funguje zákon o daních z příjmů, s jakými státy jsou uzavřeny smlouvy zamezující dvojí zdanění, jaká jsou pravidla srážkové daně, jak se oznamují a vyúčtovávají a jak je to s licenčními poplatky. 

ekonomove-workshop-duben-2024_300.JPEG

24. 04. 2024

Jan Búrik novým ředitelem CED

Novým ředitelem Centra experimentálního divadla (CED) se od 1. června 2024 stane Jan Búrik. Radní města Brna dnes na svém zasedání vzali na vědomí výsledek výběrového řízení a jeho vítěze jmenovali do nové funkce. Nahradí tak Miroslava Oščatku, který příspěvkovou organizaci města vedl od roku 2018.

burik-CED_300.jpg

27. 03. 2024

Workshop "Distribuce videosignálu/videobsahu přes IP" 

Druhý letošní workshop pro jevištní provozy proběhl na jevišti Nové scény Národního divadla. Workshop byl určen pro videotechniky, zvukaře a osvětlovače v divadlech, kteří mají na starosti odbavování videoobsahu (videoprojekce), dohledových kamer, výrobu technických záznamů představení, popř. jiné šíření videoobsahu.

Lektoři se zaměřili především na praxi se současnou technologií NDI (Network Device Interface), která je velmi rozšířena do mnoha produktů (kamery, mediaservery, free software řešení, převodníky, visualizéry atd.). Během workshopu se účastníci na praktických cvičeních seznámí s NDI technologií i s provázaností na HW řešení. Workshopy probíhají za podpory Fondy EHP a Norska - děkujeme!

Distribuce_300.jpg

18. 01. 2024

Školení pro jevištní techniky

Jako první vzdělávací aktivitu pro zaměstnance divadel v nové roce nabídla Asociace profesionálních divadel workshop riggingu pro jevištní techniky. Na jevišti Švandova divadla sdíleli Petr Horký a Vít Rohlíček s kolegy z ostatních divadel své zkušenosti se zavěšováním a kotvením jevištní techniky. Vyzkoušeli si kladkostroje, navijáky, kočky. Řešili maximální zatížení a únosnost konstrukcí, věnovali se normám, certifikátům a bezpečnosti práce. Workshop proběhl za podpory Fondů EHP a Norska - děkujeme!

skoleni_24_300.png

04. 01. 2024

bottom of page