top of page

WORKSHOP UDRŽITELNOSTI na festivalu DIVADLO v Plzni

Dvoudenní workshop UDRŽITELNOSTI založený na Theatre Green Book proběhne

pod vedením Mikko Laamanena z Technology and Sustainability Consumption Research

Norway (SIFO) Oslo Metropolitan University 12.- 13.  září 2024 v rámci doprovodného programu

Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni.

Theatre Green Book je mezinárodní iniciativou divadelníků a odborníků na udržitelnost, která propojuje divadla po celé Evropě s cílem vytvořit společné postupy pro dosažení udržitelnosti divadel. Tři díly Theatre Green Book (Zelené divadelní knihy) jsou nyní ve zkrácené betaverzi dostupné i v českém jazyce.

Theatre Green Book rozděluje divadelní provoz z hlediska udržitelnosti do tří oblastí: inscenace, budovy a provoz. Pro každou z těchto oblastí byla vypracována detailní a především praktická doporučení. Theatre Green Book dělí velký, na první pohled nedosažitelný úkol na menší zvládnutelné kroky a přehledně přiděluje jejich splnění zodpovědným sekcím. Například první část, Udržitelné inscenace, stanovuje základní cíl vyrobit 50% dekorací, rekvizit a kostýmů inscenace z recyklovaných nebo udržitelných materiálů. Pro dosažení takového cíle je nutná především spolupráce režisérů, scénografů a výroby.

Udržitelnost divadla se ale zdaleka netýká jen materiálů, které jsou během představení vidět na jevišti. Zahrnuje vše od dopravy zaměstnanců, účinkujících a diváků přes spotřebu energie v budovách, jevištní technologie, zacházení s odpady nebo například konzumaci v divadelní kavárně. Pro obsáhnutí a koordinaci všech těchto oblastí nabízí Theatre Green Book různé nástroje a návody. Možná nejdůležitějším nástrojem je inventář materiálů, který umožňuje mapovat, odkud jednotlivé materiály použité v inscenaci pocházejí, jaká je jejich uhlíková stopa a jaký bude po derniéře jejich další život.

GB_300.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page