top of page

Asociace je řešitelem grantu v rámci Programu

Kultura z Fondů EHP

Grantový projekt „Etablování stávající struktury Asociace profesionálních divadel

ČR v kontextu proměny sektoru živého umění v důsledku pandemie koronaviru“

získal podporu a byla zahájena jeho realizace.

Asociace dlouhodobě poskytuje poradenství členům, chystá pro ně metodiky, společná stanoviska a snaží se o zlepšení podmínek v kulturním sektoru. Po provedení základního mapování členů Asociace bude optimalizována personální kapacita a inovován stávající servis.

V rámci projektu budeme nadále posilovat kompetence našich členů prostřednictvím workshopů, seminářů a stáží.  Čerpat budeme ze zkušeností našeho partnera - Asociace norských divadel a orchestrů.

grant_400.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page