top of page

Stanovisko k odvolání Aleše Kománka z funkce ředitele

Slezského divadla Opava

Asociace profesionálních divadel  se nepodílela na výběrovém řízení, po němž byl

pan Aleš Kománek jmenován do funkce ředitele divadla.

Cítíme však potřebu se k této situaci vyjádřit, neboť je projevem dlouhodobě špatně

fungujícího systému.

Opět se opakuje situace, která je typická pro chaotické fungování příspěvkových organizací v naší zemi. Rady měst, či krajů jmenují (mnohdy bez spolupráce s odbornými institucemi a organizacemi působícími v kultuře) ředitele svých institucí, aby je následně (a často i bez udání důvodů) ze dne na den odvolaly.

To by se v praxi, kdy by existoval Zákon o veřejné kulturní instituci (po němž již celá desetiletí marně voláme, a který konečně stávající Ministerstvo kultury v čele s ministrem Martinem Baxou předložilo v paragrafovém znění k mezirezortnímu připomínkovému řízení) nemohlo nikdy stát!
Necítíme se oprávněni hodnotit práci kolegy Aleše Kománka, ani důvody, které k jeho odvolání vedly. K tomu nemáme dostatek informací a navíc ve funkci působil krátce. Odmítáme však stávající praxi, která takovéto postupy dovoluje.
Naše Asociace nabízí představitelům města Opavy odbornou součinnost při dalším hledání řešení budoucnosti Slezského divadla Opava jak na koncepční, tak i personální úrovni.

MgA. Stanislav Moša
předseda Asociace profesionálních divadel ČR

logo_APD_400.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page