top of page
Jeremias_n_300.jpg

MgA. ONDŘEJ REMIÁŠ

(1979) Vystudoval Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitře, od roku 2009 měl na starost marketing divadla Pôtoň v Bátovcích v okrese Levice. V letech 2004–2013 byl tajemníkem Rady pro neprofesionální divadlo na Slovensku, spoluorganizoval slovenské divadelní přehlídky. Od 1. srpna 2015 je ředitelem Horáckého divadla Jihlava.

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page