top of page

Online konference: Dopady covidu na kulturu

NIPOS pořádá 30. 11. 2022 od 10:00 do 12:50 online konferenci nad

aktuálními výzkumy zabývajícími se dopady covidu-19 na oblast kultury.

Je určena zástupcům veřejné správy a kulturních organizací, odborné

veřejnosti a zástupcům médií.

Účast je bezplatná.

 

Pandemie covid-19 zasáhla dramaticky celou společnost. Jednou z nejpostiženějších oblastí je přitom kultura, a to v celé šíři. Jak velké jsou tyto dopady a jak se liší mezi jednotlivými segmenty a obory? Jaké jsou rozdíly mezi veřejnými institucemi, NNO a podnikatelským sektorem? Byly zasaženy více centra nebo regiony? Jaké změny v kultuře pandemie nastartovala? A jaká jsou budoucí očekávání? Nejen těmito otázkami se budou zabývat účastníci konference Dopady covidu na kulturu II., kteří představí výsledky výzkumných projektů, zkoumajících dopady pandemie covid-19 na různé segmenty kultury.

NIPOS_400.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page