top of page

Martin Glaser pokračuje ve vedení Národního divadla Brno

Rada města Brna potvrdila Martina Glasera ve funkci ředitele Národního divadla Brno

i pro další funkční období. Kulturní komise projednala materiál shrnující jeho dosavadní

práci a předložila ho RMB s jednoznačným doporučením:

ponechat MgA. Martina Glasera ve funkci ředitele.

Komise zdůraznila, že stávající ředitel NdB vzorně plní vize, s nimiž do funkce nastoupil, a zvládá v obtížných dobách (minulých     i současných) pandemie i energetické krize nejen umělecké, ale i krizové a hospodářské řízení této příspěvkové organizace. Současně požívá důvěry umělecké obce, ale i diváků a odborné veřejnosti.

Pod jeho vedením umělecky rostou všechny soubory NdB, a divadlo se tak vrátilo mezi uměleckou elitu ČR.

glaser_400.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page