top of page

Konkurz na šéfa Slovenského národního divadla

Ministerstvo kultury SR vyhlásilo výběrové řízení na nového generálního

ředitele/ředitelku SND v Bratislavě.

Uzávěrka přihlášek je 5. prosince.

Předpokládaný nástup do funkce je v únoru 2023.

Řízením divadla je dočasně pověřen  Mgr. Jozef Švolík.

 

Očakávania od nového štatutára alebo novej štatutárky

Od nového vedenia SND sa očakáva udržateľný model financovania jednotlivých umeleckých zložiek, zabezpečenie riadiaceho divadelného tímu umeleckých zložiek pre chod a rozvoj hlavných činností s jasnou víziou orientovanou na súčasného diváka. SND bude spoznávať potreby a spätnú väzbu od súčasných návštevníkov relevantnými metódami. Bude rozvíjať širšiu odbornú diskusiu so zriaďovateľom a odbornou verejnosťou o dlhodobom smerovaní organizácie a o plánoch svojho rozvoja na 9 rokov a v súčinnosti so zriaďovateľom bude aktívne participovať na rozvoji divadelnej politiky.

V súvislosti so správou štátneho majetku sa od nového vedenia SND očakáva proaktívny prístup a súčinnosť pri vypracovávaní investičných plánov a ich realizácii. Zároveň bude pri opravách a údržbe dohliadať na uchovanie genius loci budov a ich okolia a rozvíjať pritom potrebné moderné a technické vybavenie divadla v unikátnych riešeniach. Vo vzťahu k rôznym krízovým situáciám sa od SND očakáva maximálne flexibilný a jasne komunikovaný prístup ku tvorbe riešení vyplývajúcich z možných obmedzení (napríklad energetická kríza, pandémia, inflácia a pod.), a pritom zachovávanie rozvoja divadelnej kultúry inovatívnymi spôsobmi.

Proces verejného vypočutia sa riadi pravidlami smernice MK SR, ktorá garantuje férový, otvorený a transparentný postup. Všetky informácie o procese verejného vypočutia nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o procese verejného vypočutia a vo zverejnenej smernici (Smernica MK SR č. 9/2021) o procese verejného vypočutia. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Bratislava_400.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page