top of page

Dopřejte živému umění budoucnost

 

Veřejné prohlášení shrnuje oblasti, kterým je nutné věnovat pozornost, uvádí nástroje EU,

které je třeba zohlednit v plánech obnovy členských států.

„Existuje široká škála možností, které mohou vlády využít při pomoci sektoru v jeho oživení

v příštích letech, takže neexistuje žádná výmluva pro ignorování potřeb živého umění,

“ uvedla ředitelka organizace Pearle* Anita Debaere.

Protože Komise rozšířila Dočasný rámec pro opatření veřejné podpory na podporu ekonomiky zasažené současným COVID-19, mohou členské státy navrhnout cílenou podporu pro odvětví živých umění. Kromě toho je vhodný okamžik k zavedení dalších politických iniciativ, jako je snížení sazeb DPH na vstupenky a kulturní služby a zrušení nebo snížení hranice pro přeshraniční zdanění umělců podle článku 17 vzorových daňových smluv OECD.

Dokument zdůrazňuje, že je zapotřebí další podpora sektoru živých umění minimálně po dobu příštích tří let, protože se očekává, že zotavení společnosti a ekonomiky z krize bude nějakou dobu trvat.

 

https://www.pearle.eu/positionpaper/give-live-performance-a-future

 

Perle_300.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page