top of page

Zákon o veřejné kulturní instituci na cestě připomínkovým řízením

Ministerstvo kultury České republiky s využitím vyhodnocení a podkladů Asociace

profesionálních divadel připravilo do meziresortního připomínkového řízení návrh

Zákona o veřejné kulturní instituci - v němž sjednocuje postoje všech zainteresovaných

subjektů. Spolupracovalo na něm s Ministerstvem financí i se zástupci odborné veřejnosti. 

 

V polovině roku 2023 by podle Plánu legislativních prací měl být návrh zákona předložen vládě.

„Zákon o veřejné instituci v kultuře se u nás řeší už mnoho let a přesto, že už jej několik vlád v minulosti slibovalo, nebyl doposud přijat. Přitom jde o důležitou právní normu, která by kulturním institucím mnohé zjednodušila a pomohla jim v dalším rozvoji. Zvýší jejich autonomii v oblasti dlouhodobého plánování. Vícezdrojové financování prospěje zejména kulturním institucím v regionech, například městské divadlo by mohl významně podporovat i kraj. Žádná z kulturních institucí ale nebude nucena k nové právní subjektivitě, vše bude na bázi dobrovolnosti. Potřeba zákona je ukotvena i v Programovém prohlášení vlády. Jsem nesmírně rád, že díky intenzivní práci se to nyní podařilo a po 17 letech máme plnohodnotnou verzi návrhu zákona,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Setkani_400.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page