top of page

Výzva vládě: Nechceme zabetonovat Česko!

Asociace profesionálních divadel ČR se prostřednictvím 

ITI – České středisko Mezinárodního divadelního ústavu

připojila k veřejné výzvě vládě na rozdělení Národního fondu obnovy.

Žádáme schválení finančního rámce 8,233 mld. Kč,

který v Národním plánu obnovy navrhlo Ministerstvo kultury.

 

 

Vážený pane premiére, vážené ministryně, vážení ministři,

 

brzy budete rozhodovat o tom, jak rozdělit více než 180 miliard korun z Národního fondu obnovy. O tom, jak bude vypadat budoucnost České republiky.

 

My, zástupci kulturního a kreativního sektoru, Vás žádáme, abyste schválili finanční rámec 8,233 mld. Kč, který v Národním plánu obnovy navrhlo Ministerstvo kultury.

Neopakujte chyby mnoha předchozích vlád, které kulturu řadily na poslední místo a dlouhodobě ji podfinancovávaly. Kultura stále zdaleka nedosahuje na slibované 1 % ze státního rozpočtu, od roku 2006 tak byla kumulovaně připravena o 150 mld. korun. V balíčku React EU nebyla zahrnuta vůbec a její dosah na Strukturální fondy byl dosud zanedbatelný.

Nyní máte šanci stvořit Česko kreativnější a kulturnější. A to, pokud podpoříte komplexní financování tohoto perspektivního sektoru. Právě synergie komerčních kulturních a kreativních průmyslů a neziskové kultury je klíčová. Například i film, reklama a herní průmysl se neobejdou bez umělců – herců, výtvarníků či hudebníků. Jen podporou celého ekosystému mohou tato odvětví dlouhodobě dobře fungovat, rozvíjet svůj potenciál a přinášet inovace.

Peníze, které do něj z Národního plánu obnovy nasměrujete, se české společnosti mnohonásobně vrátí.

Jde o dobrou investici z ekonomického pohledu – kulturní a kreativní sektor generuje v EU 5,3 % HDP, tedy násobně více ve srovnání s výdaji, které do něj směřují. Vytváří pracovní místa, produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, přitahuje turisty i zahraniční investory a přispívá k regionálnímu rozvoji.

Jde také o investici do mezinárodní image Česka. Filmaři, designéři, hudebníci, výtvarníci, spisovatelé a mnoho tvůrců v dalších oborech naši zemi dokázalo a dokáže celosvětově zviditelnit. To má opět mimo jiné i pozitivní ekonomické dopady.

A především, jde o investici do kvality života. Kultura a kreativita jsou základními hodnotami, bez kterých nemůže fungovat žádná moderní demokratická společnost. Jsou zdrojem inovací, motorem digitalizace i ambasadorem udržitelnosti, což jsou hlavní cíle Národního plánu obnovy. Zvyšují úroveň vzdělanosti, a tím i budoucí konkurenceschopnost naší země. A – slovy Václava Havla – mají podíl na kultivaci světa a lidských vztahů. 

 

Pro to všechno je důležité a výhodné kulturu a kreativní průmysly nyní podpořit. Obzvlášť pokud patří k nejzasaženějším v koronavirové krizi a v každém měsíci tvrdých vládních opatření přicházejí o miliardy korun.

Nyní máte jedinečnou příležitost v Česku dlouhodobě přehlížený kulturně-kreativní sektor skutečně nastartovat. 

 

Rozhodněte se správně a podpořte návrh Ministerstva kultury. Investujte více než 8 miliard korun do kultury a kreativity. Vyplatí se to.

Nechceme_400.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page