top of page

Jednání s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem

Ve středu 7. 4. 2021 proběhlo jednání organizací sdružených v Českém středisku

ITI s ministrem kultury ČR Lubomírem Zaorálkem. Odborná veřejnost navrhla

4 základní body, které jsou prioritami sektoru v této složité době.

 

 


1) Plán otevírání kultury a Apel ITI členům vlády
Ministr souhlasil, že k dialogu s odbornou veřejností je nutné mít partnera v rezortu zdravotnictví, kde však právě proběhly radikální změny. Je si vědom neudržitelnosti situace a nutnosti urychleně docílit dohody o pravidlech rozvolňování kultury v případě příznivého vývoje. Uvítal praktické připomínky k vládním opatřením ohledně podmínek zkoušek a provádění uměleckého výkonu, zahrnutí uměleckého školství, přínosu umění k ozdravění společnosti, aktivní životní styl i multiplikační ekonomické efekty kulturních a kreativních odvětví.
Diskuse se týkala také kompenzací i podpory OSVČ, které by měl co nejdříve nahradit plán postupného otevírání kultury. Jedním z gest, jimiž by stát mohl výrazně napomoci pořadatelům kulturních akcí, je např. dočasné snížení DPH ze vstupenek na nulu.


2) Státní kulturní politika a Strategie Kulturních a kreativních odvětví (KKO)
Probíhá vypořádání velmi početných připomínek odborné veřejnosti a finalizace Opatření nezbytných k implementaci strategií. MK ČR uspořádá další veřejné slyšení před mezirezortním připomínkovým řízením. MK souhlasilo s nutností projednání materiálů s opozicí.


3) Národní plán obnovy (NPO)
Ministr ocenil úzkou spolupráci kulturního sektoru, zvláště iniciativy Za kreativní Česko, do níž byli zapojeni zástupci ITI. Věří, že se NPO podaří předložit Evropské komisi do konce dubna, po cca 2 měsících, které jsou nutné k posouzení lze pak začít s jeho realizací. Jde o významné prostředky cca 8 mld. Kč na investiční i měkké projekty. V této souvislosti bude MK nutně potřebovat personálně posílit na celé období implementace. Důležitá bude kontinuita diskuse s odbornou veřejností při formulaci výzev.
MK ČR nemá v gesci žádný operační program, je však důležité, aby mělo své zástupce i u MPSV, MŠMT, MMR při přípravě dalších výzev, které by oblast KKO neměly opomíjet. Široké pojetí kultury zahrnující nekomerční i komerční sektor je vnímáno pozitivně ve smyslu rozvoje kreativní ekonomiky i silné sociální a vzdělávací role. Na MK ČR bylo nově vytvořeno samostatné oddělení KKO, které hned začalo s hodnocením programu COVID Kultura.


4) Státní rozpočet (SR) na rok 2022 a střednědobý výhled pro rezort
Zástupci ITI apelovali na nutnost udržet výši financí na živé umění minimálně na úrovni let 2020 a 2021 a nevracet se ke stavu hlubokého podfinancování předchozích let. Naprostá většina politických stran má ve volebních programech úsilí o 1 % ze SR pro kulturu (bez nákladů na církve), žádná vláda však tohoto standardu nedosáhla. Ministr si je vědom, jak důležité bude jednání o financích pro kulturu a bude usilovat o navýšení.

Závěrem konstruktivní diskuse obě strany konstatovaly, že vést takový dialog je velmi přínosné, vyjasnila se řada konkrétních otázek, a kulturní veřejnost je připravena nadále spojit síly k rychlému dosažení dohody s rezortem zdravotnictví na plánu otevírání kultury a co nejdříve začít s pilotními projekty tak, aby i analýzy v ČR prokázaly, že bezpečný kontakt diváků za dodržování všech opatření není rizikem. A to i za cenu využití plošného pravidelného testování, evidence diváků a limitování kapacit. Zpočátku projekty open air i akce jen pro desítky osob jsou zásadní pro obnovení vztahu diváka a umělce ve všech regionech. Živé umění nelze nahradit v žádném online formátu a je součástí zdravého životního stylu.

České středisko ITI reprezentovali: Yvona Kreuzmannová, Jakub Vedral, Marta Smolíková, Eva Kejkrtová Měřičková a Blanka Chládková.

Organizace Českého střediska ITI (International Theatre Institute / Mezinárodní divadelní ústav): Asociace profesionálních divadel ČR, Asociace nezávislých divadel ČR, Asociace tanečních umělců ČR, Asociace českých divadelních kritiků, Cirqueon, Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, Divadelní fakulty JAMU a DAMU, Herecká asociace, Jednota hudebního divadla, Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež, Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí, Mezinárodní unie loutkářů, Vize tance.

MK_400.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page