top of page

Fórum o budoucnosti kultury

Dvoudenní Fórum o budoucnosti kultury proběhne 20.-21. září

v Divadle pod Palmovkou.  Konferenci na téma veřejná instituce

a její místo ve 21. století zahájí radní pro kulturu MgA. Hana Třeštíková.

 

Jaké filosofické a společenské perspektivy si dnes spojujeme s veřejnou

kulturní institucí, jako je zřizované divadlo, a může pro ně jako kompas

posloužit Nový Evropský Bauhaus?

Jaké argumenty pro udržení veřejných kulturních institucí obstojí v současných krizích a jak by se v ideálním světě mělo doplňovat zřizované a nezávislé divadlo? Jak může být potenciál kulturních institucí lépe využit městy a komunitami a s jakými ekonomickými a legislativními překážkami se potýkají?

Odpovědi na výše naznačené otázky bude hledat Fórum o budoucnosti kultury Praha s titulem Divadlo jako veřejná kulturní instituce 21. století. Fórum se koná jako součást Fóra o budoucnosti kultury, které v roce 2017 iniciovalo varšavské divadlo Teatr Powszechny.

divadlo-pod-palmovkou-400.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page