top of page

Znepokojení nad návrhem státního rozpočtu

Asociace profesionálních divadel se prostřednictvím ministra kultury

obrátila na Vládu České republiky ve věci návrhu státního rozpočtu pro rok 2022.

Vážený pane ministře,

obracíme se Vaším prostřednictvím na Vládu České republiky ve věci návrhu státního rozpočtu pro rok 2022. V pondělí 7. června schválila vláda předběžný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol, v němž jsme zaznamenali bezprecedentní snížení rozpočtu Ministerstva kultury, které je v přímém rozporu se závazkem vlády deklarovaným v jejím programovém prohlášení.  

 

Upozorňujeme na znepokojivou skutečnost, že případné snížení rozpočtu Ministerstva kultury (po uplatnění výdajů na církve a náboženské společnosti a všech dalších mandatorních výdajů) zásadně postihne zejména programy na podporu živého umění. Tímto krokem bude například ohrožena samotná existence Programu na podporu profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů, který je jediným systémovým řešením účasti státu na podpoře profesionálního živého umění v regionech. Tento program podporuje profesionální tvorbu celostátního významu, vznik nových dramatických a hudebních děl, mladé umělce, programy pro děti a mládež a prestiž české kultury v zahraničí. Významným faktorem tohoto programu je podpora dostupnosti profesionální tvorby pro občany žijící mimo hlavní město.  

 

Takto zásadní snížení výdajů na kulturu může ohrozit stabilitu i nejvýznamnějších národních kulturních institucí, realizaci dojednaných mezinárodních koprodukcí a festivalů a v neposlední řadě zásadní omezení či zrušení projektů zařazených do oficiálního kalendáře doprovodných akcí v rámci českého předsednictví v Radě EU.

 

Vážený pane ministře, se vším důrazem se na Vás obracíme jménem rozhodujících profesionálních divadel v České republice se žádostí o zachování podpory živého umění prostřednictvím rozpočtu Ministerstva kultury.

 

V úctě

 

 

MgA. Stanislav Moša v.r.

předseda Asociace profesionálních divadel ČR

a ředitel Městského divadla Brno

logo_APD_400.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page