top of page

Velikonoční divadelní výzva

Asociace profesionálních divadel ČR zaslala otevřený dopis

předsedovi vlády Ing. Andreji Babišovi. Žádá, aby byla kultuře

věnována obdobná profesionální pozornost tak, jak je tomu

u jiných oblastí života společnosti.

 

 

Vážený pane premiére!

Události posledních dní nás nutí, abychom vystoupili otevřeně. 

Od počátku pandemie, tedy třináct měsíců, se snažíme spolupracovat s představiteli nejen našeho rezortního ministerstva, ale jejich prostřednictvím i s dalšími ministerstvy. Jednáme také s mnoha odborníky nejen v oblasti zdravotnictví, epidemiologie, hygieny, vakcinologie, ale i výzkumu, matematiky apod. Snažíme se získat zkušenosti ze zahraničí, překládáme existující odbor-né studie. Takto získané relevantní informace průběžně předáváme odpovědným politikům

a úředníkům. Po celou dobu nabízíme pomoc v řešení dopadů pandemie na oblast divadla a celé kultury.

 

Zároveň  předkládáme trvale tyto konsistentní požadavky:

  •  Jmenování jednoho odborníka na Ministerstvu zdravotnictví pro pravidelná jednání se sektorem kultury.  Tato osoba by měla rozumět specifickým podmínkám  kultury a kvalifikovaně  prezentovat  naše návrhy při vytváření pravidel v době pandemie.

  • Posouzení zahraničních zkušeností s domácími odborníky. Implementace dobrých příkladů v ČR.

  • Vytvoření dlouhodobé a srozumitelné strategie postupného rozvolňování kultury.

Tyto naše jednoduché požadavky nebyly nikdy splněny. Byli jsme pouze prostřednictvím MK ČR

vyzýváni k opakovanému připomínkování návrhu protiepidemického systému PES v resortu kultury, což jsme učinili vždy

obratem, ale bez jakékoliv zpětné reakce Ministerstva zdravotnictví!

Tento bezútěšný a nyní již měsíce trvající frustrující stav vyvrcholil při jednání se zástupci MZdr dne 1. 4. 2021.  Po dlouhé době konečně svolané jednání k úpravě systému PES bylo více než neprofesionální, arogantní, a proto pro nás zcela nepřijatelné. Zástupci Ministerstva zdravotnictví zjevně neznali naše návrhy projednané s Ministerstvem kultury a na otázky odpovídali rozporuplně!

Jsme si vědomi, že v současné době není možno znát přesné datum rozvolnění kultury. Je však jistě možné znát zdravotnické  a epidemiologické parametry.  Urgujeme předložení variantního plánu postaveného na znalosti specifik jednotlivých prostředí    v oblasti kultury. Informace, které máme ze zahraničí, dokládají, že je to možné. Odmítáme zároveň diskriminaci kultury ve vztahu k jiným oborům. Chceme, abychom byli vnímáni se stejnou vážností jako například průmysl.

Vždyť na obnovení normálního života společnosti bude mít kultura, umění a vzdělávání  jistě stejný vliv.

Vážený pane premiére!

Na našich požadavcích trváme, oceňujeme spolupráci s ředitelem kabinetu ministra kultury a věříme, že i na Ministerstvu zdravotnictví se najde někdo, komu kultura nebude lhostejná.

Prosíme, nenuťte nás, abychom se jako doposud loajální občané ke všem opatřením pro zvládnutí epidemie, postupně dostávali do pozice těch, kteří jsou jen frustrováni a protestují.

S veškerou vážností Vás žádáme, aby byla kultuře věnována obdobná profesionální pozornost tak, jak je tomu u jiných oblastí života naší společnosti.

 

logo_APD_400.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page