top of page

Prohlášení sektoru živého umění k energetické krizi

PEARLE*- Live Performance Europe, který zastupuje více než 10 000 kul-

turních organizací  a  EAEA (European Arts and Entertainment Alliance), 

která sdružuje přes 150 odborů, spolků a asociací, spolu s více než

600 000 umělci, techniky a dalšími zaměstnanci v sektoru živého umění

se 6. prosince 2022 setkaly na pravidelném zasedání Evropské komise

pro sociální dialog. Společně požadují od evropských institucí a vlád

členských států přijetí koordinovaného postupu při řešení energetické

krize v sektoru živého umění.

 

Ten by měl zahrnovat nejen krátkodobou podporu, která pomůže překlenutí nynějších zvýšených nákladů na energii a vytápění, ale také  dlouhodobé investice, které povedou  k lepší energetické efektivnosti a ke splnění závazků z novelizované Směrnice o energetické účinnosti a Směrnice o obnovitelných zdrojích, což by zároveň znamenalo i plnění Zelené dohody pro Evropu.

Ruská invaze na Ukrajinu zapříčinila krizi, která zasahuje do mnoha sfér evropské společnosti, včetně kulturního sektoru. Již od prvních okamžiků války se kulturní organizace staly bezpečným útočištěm pro ukrajinské umělce a poskytly jim pomoc. Evropa se stala svědkem hrůzných náletů na divadlo v Mariupolu a mnoha zdevastovaných objektů kulturního dědictví. Snahy Evropské komise a členských států EU o pomoc Ukrajině při obnově kulturního dědictví jsou vítány. Sektor živého umění pomáhá udržovat kulturní vztahy pomocí koprodukcí, spoluprací, rozvojových programů apod., což je zároveň ten nejlepší způsob, jak ruské agresi odporovat. 

Vzhledem ke snížení dodávek ruského plynu, následnému nedostatku energie a prudkému nárůstu cen, se kulturní sektor, který se ještě ani nedokázal vzpamatovat z dopadů pandemie covidu, musí nyní potýkat s vysokými náklady na energie. Přestože všichni využívají své omezené zdroje k zavedení co nejvíce úsporných opatření – ať už se jedná o snížení počtu vytápěných místností, instalování LED osvětlení, uzavírání nevyužitých částí budov, snižování teplot a celou řadu dalších změn – skutečná úspora může nastat až po zásadních investicích, jakými by byly například instalace solárních panelů, izolace, trojskla a podobně.

Žádáme tedy vlády, aby uvolnily potřebné finanční zdroje – například prostřednictvím národních energetických a klimatických plánů, či plánů na obnovu a energetickou bezpečnost – a pomohly tak kulturním institucím ke splnění energetických standardů.

Zvláštní pozornost by pak měla být věnována historickým budovám divadel, kde bude přechod k ekologické a energetické efektivnosti vyžadovat expertní přístup, který zaručí zachování jedinečných architektonických prvků budov.

Všeobecné náklady na běžný život i nadále stoupají kvůli inflaci. I zde je potřeba cílená vládní podpora pro kulturní instituce a jejich zaměstnance. Obzvláště po covidové krizi se nelze obracet zády k lidem pracujícím v kultuře a jejich zaměstnavatelům.

Žádáme od Evropské komise a členských států podporu kulturního sektoru prostřednictvím navýšení rozpočtů pro kulturu, cílené podpory zaměstnanců a konkrétních investic do úspor energie a splnění závazků, které vyplývají ze Zelené dohody. V době jako je tato nesmíme šetřit na kultuře! 

.

pearle_22_400.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page