top of page

Otevřený dopis ITI předsedovi vlády a předsedovi ČSSD

Rozporuplné reakce vzbuzují informace o výměně ministra kultury.

České středisko mezinárodního divadelního ústavu ITI adresovalo otevřený dopis

premiérovi Andreji Babišovi i šéfovi ČSSD Janu Hamáčkovi, aby od výměny

Lubomíra Zaorálka za Jana Birkeho upustili.

Ohrozili by kontinuitu více než roční práce.

 

Vážený pane premiére,

vážený pane vicepremiére,

se silným znepokojením sledujeme vývoj posledních dní, kdy se pouhý půlrok před volbami opět spekuluje o výměnách ministrů, a to i věčně opomíjeného rezortu kultury.

Ministerstvo kultury určitě nepatří k silovým rezortům. Zpravidla je tím posledním, o který jeví politici zájem, přesto jeho význam pro společnost zvláště v této složité době rapidně stoupá. Kulturní a kreativní sektor tvoří nesmírně složitý, diverzifikovaný ekosystém, jehož pilířem je lidský kapitál. Má obrovský potenciál pro kreativní ekonomiku, zdravý životní styl i trvalé sociální vazby, stejně jako reprezentaci ČR v zahraničí nebo např. vzdělávání.

 

Přesto nebo možná právě proto patří MK ČR k rezortům s největší fluktuací. Lubomír Zaorálek je 19. ministrem po roce 1989. Nastoupil v srpnu 2019, aby půl roku na to začal řešit dopady pandemické krize, které jsou pro kulturu naprosto katastrofální. Navázal dialog s odbornou veřejností, živé umění se stalo jeho prioritou, pochopil, jak zásadní význam pro návrat společnosti do života má.

 

Politické změny jsou to poslední, co by mohlo kultuře prospět. Nechceme dvacátého ministra! Nevidíme jediný důvod, aby se s rezortem od nuly seznamoval někdo nový. Potřebujeme pevné vedení rezortu, které vyjedná perspektivy sektoru tak, aby kultura posílila adekvátně své roli.

 

Výměna na posledních pár měsíců tohoto volebního období nemůže otočit kormidlem zahraniční politiky, ale může dokonat devastaci kultury.

 

Apelujeme proto na Vás, pane premiére, i na vedení ČSSD, aby nedopustilo takový krok.

 

 

 

ITI_400.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page