top of page

Kurz Základy divadelního lektorství pro zaměstnance divadel

Druhé víkendové setkání kurzu Asociace divadelních lektorů pro zaměstnance

divadel proběhlo v Ateliéru 3D Jihočeského divadla. Účastníci absolvovali workshop

inspirovaný knihou Rybí krev, přednášky Romana Černíka a Báry Látalové na téma

KOMUNITNÍ DIVADLO, dramaturgický úvod DIY, divadelní představení Rybí krev,

prohlídku divadla, prezentaci činnosti Ateliéru 3D a diskusi nad tématem spolupráce divadel a škol...

První víkendové setkání kurzu se konalo v říjnu 2021 v Ostravě. Hostil ho Ateliér pro divadelní vzdělávání NDM. Tématem bylo vzdělávání nejen divadelní, ale v širším záběru kulturní. V dubnu se lektoři setkají v Národním divadle v Praze a na Divadelní fakultě JAMU v Brně.

Lektorstvi_400.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page