top of page

Asociace divadel je zneklidněna krizí v Radě České televize

Vážený pane premiére,

jsme hluboce zneklidněni brutálním zásahem některých členů Rady České televize do

média veřejné služby v době, která, podle Vás, je nejtěžším obdobím v naší novodobé

historii. Rada České televize odvolala celou Dozorčí komisi České televize. Tento krok

vykonala, aniž jej ohlásila v programu své schůze, a aniž se mohli členové dozorčí komise

bránit. Žádné odůvodnění není ani v usnesení.

Podle zápisů ze svých schůzí přitom Rada České televize za posledních deset let nevyslovila jedinou výtku k činnosti Dozorčí komise. Členka Rady a iniciátorka odvolání Hana Lipovská ještě 2. září oznámila, že pro odvolání Dozorčí komise nejsou důvody. Podle našeho názoru si Rada České televize svým nejnovějším rozhodnutím počínala neuváženě a nejednala s péčí řádného hospodáře. Odvolala Dozorčí komisi před koncem kalendářního roku, kdy se připravuje a schvaluje rozpočet a uzavírá tento rok ovlivněný dopady pandemie na ekonomiku. Ocitla se navíc v přímém rozporu se zákonem. Člena dozorčí komise lze odvolat jen: a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce, b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce. Nic takového Rada ČT neuvedla.  Zákon také nepřipouští odvolání dozorčí komise jako celku. Rada ČT se navíc dopustila závažné procesní chyby v hlasování. Jednací řád Rady ČT neumožňuje hlasovat mimo fyzickou přítomnost na zasedání rady.

V dnešní obtížné situaci potřebují naši občané orientaci v nepřehledném světě a pomoc. Zastáváme názor, že Česká televize v tomto smyslu obstála: připravila pravidelné vzdělávací a výchovné projekty pro děti, otevřela vysílání kanálu pro důchodce, poskytovala pravidelné a vyčerpávající zpravodajství o situaci a šířila vstřícný a podpůrný postoj k vládním protikrizovým opatřením. Při současném uzavření divadel, koncertních sálů, kin a při nemožnosti sdružovat se a veřejně kulturně žít představuje každý neuvážený krok Rady České televize vážné ohrožení výkonu tohoto jedinečného média veřejné služby.

 Ve vládním prohlášení jste se zavázali: V oblasti veřejnoprávního vysílání budeme důsledně podporovat nezávislost médií prostřednictvím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rad České televize a Českého rozhlasu. Jak se veřejnost dozvěděla z mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce, kritériem pro zvolení do Rady ČT je kladný vztah k Vám osobně a k hnutí ANO.  Vzhledem k nadcházejícímu volebnímu roku je pravděpodobné, že mocenské ovládnutí televize veřejné služby vyvolá značné pnutí a protesty ve společnosti.

Chceme Vás upozornit na tuto společensky nesmírně nebezpečnou situaci a apelovat na Vás, abyste našel způsob, jak zabránit její další eskalaci a zajistit podporu nezávislosti médií veřejné služby. Současně jsme přesvědčeni, že někteří radní by pro porušení zákona měli být odvoláni.

Doc. Břetislav Rychlík – režisér, vysokoškolský učitel, Brno 

logo-CT-400.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page