top of page
david-gernes_300.jpg

Ing. David Gerneš

Prostějovský rodák absolvoval Národohospodářskou fakultu na pražské Vysoké škole ekonomické a rovněž pražskou DAMU, kde vystudoval obor produkce. Jako manažer se podílel na přípravě festivalů Colours of Ostrava či Cirkus na lodi. Byl členem projektového týmu pro otevření a chod kulturního prostoru VILA Štvanice, kde působí i soubor Geisslers Hofcomoedianten, se kterým intenzivně spolupracoval. Od roku 2016 stál v čele společnosti Mikulovská rozvojová, která pořádá městské kulturní akce, například Divadelní Mikulov, Pálavské vinobraní nebo Slavnosti města, a rovněž spravuje městské kino a amfiteátr. Od října 2018 působí jako ředitel Moravského divadla Olomouc.

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page