top of page

Otevřený dopis Asociace k rušení úvazků

ve Slovácké divadle

Asociace profesionálních divadel se otevřeným dopisem obrátila

na starostu Uherského Hradiště se znepokojením  nad zprávami

o razantním snížení počtu členů uměleckého souboru Slováckého divadla. 

 

 

Vážený pane starosto,

 

vážíme si dlouhodobé podpory a péče, kterou Uherské Hradiště, i Vy osobně, věnujete Slováckému  divadlu. Jsme si vědomi, jak náročný je, zejména v aktuální situaci, provoz profesionální divadelní scény. Znepokojují nás ale zprávy o razantním snížení počtu členů uměleckého souboru Slováckého divadla. Tyto veřejně publikované informace obsahují rozpory, které si zaslouží vysvětlení.

 

Uherské Hradiště jako zřizovatel divadla nesníží pro letošní rok výši příspěvku. Díky společnému úsilí Asociace profesionálních divadel, Ministerstva kultury a zřizovatelů divadel byl v posledních letech významně navýšen Program na podporu profesionálních divadel a symfonických orchestrů a pěveckých sborů, který systémově řeší účast státu na provozu regionálních divadel. Objem prostředků vzrostl z cca 91 mil. Kč v roce 2016 na 464 mil. Kč včetně 190 mil. Kč záchranného balíčku v roce 2020. V letošním roce došlo k dalšímu výraznému navýšení (na celkem 700 mil. Kč), a to díky poslaneckému návrhu, který jste i Vy osobně jako poslanec při projednávání ve sněmovně podpořil. Z navýšení státního programu bude letos samozřejmě čerpat i Slovácké divadlo. Vzhledem k neexistenci dat za loňský rok, bude program rozdělován podle výsledků roku 2019 a lze tedy odhadnout, že státní podpora Slováckému divadlu se může blížit až deseti milionům korun. Věříme, že se tento pozitivní trend podaří udržet i v příštích letech, kdy se bude celá divadelní síť vypořádávat s následky pandemie. Významný příspěvek do rozpočtu Slováckého divadla by měl být tedy zajištěn.

 

Zásadní podmínkou vstupu do programu státní podpory je ale zaměstnávání uměleckých pracovníků. To je například důvod, proč dosud z programu nemohlo čerpat Vámi v médiích zmiňované Divadlo Šumperk.

 

Je samozřejmě právem každého ředitele a uměleckého šéfa provádět personální změny a formovat divadlo i umělecký soubor podle přijaté koncepce. Vzhledem k výše uvedenému se však obáváme, zda nejde o unáhlený a obtížně napravitelný krok, který by ve svém důsledku mohl vést k postupnému omezení provozu a likvidaci jednoho z nejúspěšnějších regionálních divadel, které stojí na tradici kontinuální práce uměleckého souboru s bohatým repertoárem a intenzivním vztahem s diváckou základnou, která tvoří jeden z ukázkových předplatitelských systémů v ČR. Máme o Vaše úspěšné divadlo vážnou starost. Je opravdu nezbytné umenšovat počet pracovních úvazků v uměleckém souboru?  Přistupuje podobně město k redukci zaměstnanců i v ostatních příspěvkových organizacích města? 

 

Vážený pane starosto,

souhlasíme s Vámi, že v České republice chybí systém kooperativního financování. Jsme přesvědčeni, že důsledky současné krize by se mnohem lépe překonávaly, pokud bychom měli legislativní nástroj v podobě nové právní formy pro provozování divadel - Veřejné kulturní instituce, jejíž přijetí dlouhodobě prosazujeme. Mezi její hlavní principy patří například společné zakládání kulturních institucí více zřizovateli (městem, krajem, státem) a víceleté kooperativní  financování, které by například nyní umožnilo lepší vyrovnání ztráty do delšího časového období a na více zřizovatelů. Domníváme se, že je naším společným úkolem usilovat o systematické legislativní změny, které mají pomoci zejména v problematických obdobích. Některá dílčí rozhodnutí mohou být v dlouhodobém hledisku nevratná.

 

 

Jsme přesvědčeni, že kultura, a divadlo zejména, může sehrát důležitou a nezastupitelnou roli při obnově společnosti po pandemii. Musí však přežít v dobré morální, ekonomické a umělecké kondici.

 

S úctou a vírou, že se dá ještě něco zachránit.

 

MgA. Stanislav Moša, v.r.                                         

předseda APD ČR a ředitel Městského divadla Brno

SDiv_400.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page