top of page
  • Facebook
  • LinkedIn
stanislav-doubrava-300.jpg

MgA. Stanislav Doubrava

 

V roce 1982 absolvoval pražskou Filmovou fakultu AMU na katedře produkce a řízení.

Mezi lety 1993 - 1996 studoval obor Cultural Management na Amsterdam Summer University.

Po škole nastoupil coby tajemník uměleckého provozu, vedoucí uměleckého souboru a organizátor festivalů Skupova Plzeň do Divadla dětí ALFA v Plzni. 

V roce 1989 přijal místo manažera a vedoucího souboru v Naivním divadle v Liberci, kde od roku 1991 působí jako ředitel divadla. Od roku 1991 také pracuje jako ředitel mezinárodního festivalu profesionálních loutkových divadel Mateřinka.

V letech 1994 - 1998 působil jako správní ředitel Mezinárodního festivalu DIVADLO Plzeň.

 

Byl členem českého předsednictva Mezinárodní loutkářské unie UNIMA .

 

Je členem rady ITI - Mezinárodního divadelního ústavu, členem správní rady Nadace Český literární fond a členem Rady Státního fondu kultury.

bottom of page